ติดต่อเต็นท์

เต้นท์รถเฮียน้อง

279 หมู่ 17 ตำบลบ้านต๋อม

อ.เมือง จ.พะเยา

081-2892741